zvonko.jaglicic@fgg.uni-lj.si

    Gradbena fizika/Building physics

PREDAVANJA in VAJE

UL FGG
TESTIRANJE PROSTO
DOSTOPNIH PROGRAMOV
O PRENOSU TOPLOTE

FREE AVAILABLE PROGRAMS

Pripravili študenti MAST
UL FGG v š.l. 2013/14.
TABELE in POVEZAVE